22 100 64 46

Kontakt

Office Services sp. z o.o.
ul. Nowy Świat 54/56
00-363 Warszawa

wpisana w Sądzie Rejonowym dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000784472, kapitał zakładowy 15.000,00 zł wpłacony w całości, REGON 383236898, NIP 5252788556

zadzwoń

Office Services sp. z o.o.
ul. Nowy Świat 54/56
00-363 Warszawa

wpisana w Sądzie Rejonowym dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000784472, kapitał zakładowy 15.000,00 zł wpłacony w całości, REGON 383236898, NIP 5252788556